Powierzchnia użytkowa nieruchomości – jaka jest naprawdę?

Bardzo często spotykamy się z pojęciem „powierzchnia użytkowa”. Pojęcie to zawarte jest w wielu ustawach i rozporządzeniach. Najczęściej używane ono jest jeśli chodzi o obliczenie podatku za nieruchomość lub podatku za otrzymanie nieruchomości w spadku. Problemem jest fakt, że najczęściej owa powierzchnia użytkowa nieruchomości, w różnych przypadkach uznawana jest za inną powierzchnię.

Spotykane różnice

W przypadku gdy potrzeba obliczyć powierzchnię użytkową nieruchomości, aby policzyć wartość podatku od nieruchomości, liczy się powierzchnię, którą mierzy się po wewnętrznej długości ścian wszystkich kondygnacji danego budynku. Do podatku nie dolicza się powierzchni klatek schodowych i szybów wind.
Gdy pomiar powierzchni użytkowej potrzebny jest do określenia podatków od spadków i darowizn, wtedy za tego rodzaju powierzchnię uznaje się pomiar tak jak powyżej ale dodatkowo wlicza się jeszcze powierzchnię piwnic.
Natomiast w przypadku gdy mówi się o powierzchni użytkowej w świetle pomiaru norm metrażowych, wtedy uważa się, że pomiar ścian powinien być zrobiony razem z tynkami i glazurą. Przez te drobne niuanse, w każdej sytuacji powierzchnia użytkowa nieruchomości może znacznie się różnić.

Jak obliczyć powierzchnię użytkową nieruchomości?

Wyliczenie odpowiedniej powierzchni użytkowej odbywa się według ustalonych ustawowo norm. Jednak by wszystko było zgodne, zawsze należy brać pod uwagę:
– powierzchnię lokalu mieszkalnego, czyli lokalu
przeznaczonego do stałego przebywania ludzi,
– pomieszczenia, których wysokość jest równa pomiarowi 2,2 m, obliczać w 100 % wartości całego pomieszczenia. Natomiast pomieszczenia mniejsze ale nie większe od 1,4 m, obliczać w 50 % całej powierzchni.
Dodatkowo pamiętać należy, że pomiarów dokonuje się po podłodze, pomijając cokoły i listwy. Według określonych norm i przepisów liniowy pomiar liczy się z dokładnością co do 1 cm, natomiast dokładność pomiaru powierzchni wynosi co do 0,01 m 2. Do powierzchni użytkowej nie wlicza się wnęk na grzejniki i przejść drzwiowych.

Co to dokładnie jest?

Obserwując powyższe różnice i różne możliwości obliczania powierzchni użytkowej nieruchomości można powiedzieć, że jednoznacznej definicji powierzchni nie ma. Powierzchnia użytkowa za każdym razem jest inaczej obliczana i co innego jest brane pod uwagę.
Dlatego też decydując się na sprzedaż bądź zakup nieruchomości za każdym razem trzeba inaczej myśleć o powierzchni użytkowej. Nigdy nie można powierzchni tej określić jedną wartością.
Dodatkowo obraz obliczania opisanej powierzchni zmienia się przy normach polskich, inny jest przy normach zagranicznych, jeszcze inny gdy chodzi o wpis do ksiąg wieczystych lub obliczenia powierzchni według ustalonych ustaw i rozporządzeń.
Bardzo często w ustawach widnieje pojęcie kondygnacji. Pytać zatem można co to jest kondygnacja. Według polskich norm za kondygnację uważa się osobną naziemną lub podziemną, pionową część danego budynku, która jest zawarta pomiędzy posadzką na stropie nieruchomości. Zatem do obliczenia powierzchni całkowitej oblicza się także powierzchnię poddasza, piwnicy czy garaży podziemnych.

Redakcja maxparkiet.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *